Sjukgymanstik

Sjukgymnastik Mediyoga Helhetshälsa

  Westerlind

Helsoliv


Välkommen till Tua Westerlinds Landstingsanslutna Sjukgymnastikmottagning i

                                    TyresöSportcenter, Rackethallen.


Alla öppenvårdspatienter i alla åldrar med olika symtom och diagnoser är välkomna.

Landstingstaxa gäller för både individuella besök och grupp, fn 200 kr/besök, frikort gäller.

Högkostnadsgränsen är 1100 kr

Gratis för personer under 18 år och över 85 år.

Remiss behövs ej

Om du vill boka en tid kontaktar du mej genom

telefon 0707-453800, sms eller maila    tua@tyresosportcenter.se


(OBS!  Mejladressen är inte sekretesskyddad och mejlkonversation  som sker till den här adressen räknas som offentlig handling. Du bör därför vara aktsam med patientrelaterad information.)


Sjukgymnastik eller Fysioterapi som det numera heter, syftar till att påverka hälsan genom rörelse och fysisk aktivitet. Vi använder hälsofrämjande, förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder.

Den psykiska ohälsan ökar i alla åldrar.  Kärnan i psykosomatik och sjukgymnastik vid psykisk ohälsa är samspelet mellan kropp och psyke.


En helhetsbedömning och analys görs individuellt och sedan planeras behandling och åtgärder, vars målsättning är att minska eller avlägsna sjukdomar och symtom. Målet är att skapa ett ökat välbefinnande i både kropp och själ.

 

Vanligt förekommande diagnoser och symtom som behandlas  

Muskler och leder, rygg, nacke, huvudvärk, migrän, tinnitus, whiplash, tennisarmbåge, hälsenor, hälsporre, artros, fibromyalgi mm.

Rehabträning efter olika operationer och skador.

Spännings-och Stressrelaterade besvär, Utmattningsdepression, Sömnproblem.

Smärtproblematik av olika slag


Rök/Tobaksavvänjning behandlar jag med öronakupunktur NADA-metoden och hypnos.


Behandlingmetoder som jag använder är bla


AKUPUNKTUR är små sterila nålar som sätts i kroppen på olika punkter ca 20min/gång och upprepas 1-2ggr/v mellan 5-10 behandlingar i en serie. Elektrisk akupunktur används vid behov. Effekten blir en ökad blodcirkulation och syresättning i kroppen, ökad endorfinfrisättning (kroppseget morfin) som ger smärtlindring, och muskelavslappning.  Akupunkturen hjälper kroppen att läka sej själv och komma i balans.


TNS ; smärtlindring med elektroder på huden, stimulerar kroppens eget smärlindringssystem och ökar blodcirkulationen


STÖTVÅGSBEHANDLING kan vara ett effektivt sätt att behandla skador med långvariga / kroniska smärtor i muskler, senor och ledband. Med hjälp av stötvågen bryts skadad vävnad ner.            Kroppen reagerar på detta genom att öka blodcirkulationen runt det skadade området och stimulerar kroppens egna förmåga att reparera sej själv. Omedelbar smärtlindring och en förbättrad rörlighet är vanliga upplevelser efter behandling med stötvåg. Stötvågsbehandling har visats ge bra resultat vid symtom/diagnoser som tex. Hälsporre, benhinneinflammation, hopparknä, löparknä, tennisarmbåge, golfarmbåge, senskador i axel och höft.

Normalt tar behandlingen 5-10 min och 3-5 ggr brukar räcka för att få ett bra bestående resultat.Inom psykosomatiken använder jag metoder som


Mindfulness: övningar i medveten närvaro


Hypnos; Djupavslappningsövningar för bla avslappning, stresshantering,  smärthantering och självstärkande övningar. All hypnos är självhypnos och det är en mycket effektiv metod för att hantera och lösa olika problem.


Medveten andning: olika andningstekniker


HRV: Hjärtslagsvariation, Biofeedback-verktygJag har tillgång till enskilda behandlingsrum, gym och grupplokal för min verksamhetCopyright @ All Rights Reserved